Koopwoning-Ruilen.nl

Voorwaarden Koopwoning-Ruilen.nl

U bevindt zich op de site van Koopwoning-Ruilen.nl. Deze internetsite is ontwikkeld om partijen bij elkaar te brengen voor het koopruilen van onroerend goed, specifiek gericht op koopwoningen en -appartementen.
Door u in te schrijven, gaat u geen verplichtingen aan met betrekking tot abonnements- en/of lidmaatschapgelden. U betaalt enkel voor de informatie van een mogelijke partij ten behoeve van de gewenste woningruil. Bij inschrijving accepteert u de algemene voorwaarden van koopwoning-ruilen.nl
 • Bij Koopwoning-Ruilen.nl schrijft u zich feitelijk in voor onbepaalde tijd. Indien u zelf van de woningmarkt verdwijnt en/of uw woning is verkocht, dan verzoeken wij u vriendelijk uw inschrijving stop te zetten. Dit om vervuiling van de database te voorkomen.
 • Koopwoning-Ruilen.nl is niet aansprakelijk voor de informatie, aangeleverd door een inschrijver.
 • Koopwoning-Ruilen.nl treedt niet op als bemiddelaar tussen twee partijen.
 • De gebruiker van Koopwoning-Ruilen.nl zorgt er in persoon voor, dat de gegevens zoals naam, adresgegevens, e-mailadres, etc etc juist en volledig zijn.
 • Als inschrijver verklaart u correcte informatie omtrent het door u aangeboden woonhuis/appartement op de site van Koopwoning-Ruilen.nl te vermelden en hiertoe gerechtigd te zijn.
 • Indien een andere gebruiker incorrecte informatie op Koopwoning-Ruilen.nl plaatst, kan Koopwoning-Ruilen.nl hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 • Koopwoning-Ruilen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, voortvloeiende uit een tot stand gekomen woningruil. .
 • Restitutie van gekochte matches is niet mogelijk, tenzij aangetoond kan worden dat de aangedragen woning -door bijvoorbeeld een technische fout- niet te koop wordt aangeboden.
 • Koopwoning-Ruilen.nl geeft geen garantie voor het vinden van een succesvolle match die kan leiden tot een succesvolle woningruil. Wanneer de beoogde resultaten van Koopwoning-Ruilen.nl tegenvallen, kan Koopwoning-Ruilen.nl daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Koopwoning-Ruilen.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van inschrijvers, welke veroorzaakt is door derden, of andere gebruikers van Koopwoning-Ruilen.nl.
 • Indien Koopwoning-Ruilen.nl zich ontwikkelt tot een ander rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen over op deze andere rechtspersoon.
 • Bij het betalen voor gevonden matchinformatie, voldoet u een bedrag à € 19,50. Dit is inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege (zullen) worden opgelegd

Disclaimer Koopwoning-Ruilen.nl
De inhoud en/of matchinformatie van deze site is volledig afhankelijk van de informatie welke de inschrijvers achterlaten. Ondanks dat wij deze informatie met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid samenstellen, kan het voorkomen dat er onjuistheden in de ingevoerde informatie staan.

Koopwoning-Ruilen.nl wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden. Ook voor de gevolgen hiervan.

Indien er opmerkingen en/of vragen zijn over deze site, of de aangeleverde matches, dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier of via contact@Koopwoning-Ruilen.nl

 

Ervaringen van anderen

Onze tweekapper stond al enige tijd in de verkoop. Kinderen het huis uit, tuin te groot… Echt op zoek naar een gewenst appartement waren wij nog niet. “Eerst ons eigen huis verkopen” was het idee… Via Koopwoning-Ruilen.nl zijn wij in contact gekomen met een jong stel met kinderwens. Zij durfden de stap naar een grotere woning niet aan voordat hun eigen appartement verkocht was. Zonder Koopwoning-Ruilen.nl hadden wij waarschijnlijk nog steeds op een koper zitten te wachten. Nu zijn we vorige week verhuisd…

Dhr. en mevr. Van Peer, Drunen

lees meer...

De voordelen van deze site
 • KOSTELOZE inschrijving
 • Woningruil voorkomt het risico op dubbele lasten
 • Géén abonnements- of inschrijfgelden
 • Géén ingewikkelde lidmaatschappen
 • Toegang tot woningen die niet openbaar te koop staan
 • Sneller verkoopresultaat
 • Concrete matches worden u aangeboden voor een beperkt bedrag van € 19,50
Mijn woning staat nog niet te koop